Marek Šindelka {Ebook ebook} Mapa Anny – Epub, DOC and Kindle free


  • Hardcover
  • 136
  • Mapa Anny
  • Marek Šindelka
  • Czech
  • 14 September 2017
  • 9788020715777
Mapa Anny

Free download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ã Marek Šindelka Marek Šindelka ã 7 Read & Download Mapa Anny characters Ñ 7 Extech nahlížíme do vztahů které byly kdysi krásné ale už nejsou anebo se nedařily od počátku ale aktéři o tom neměli ani tušen V kend s Annou po dlouh dob intimn liter rn setk n Fyzick kniha o samot absurdit existenci Mezi plastick mi detaily pr t na povrch pom jivost a pr zdno byt Pov dky o samot na sv t ve vztahu ve vlastn m t le Mokr hutn jazyk Negativn a p ece n dhern kniha i kdy m sty na m p li nihilistick st l do v eho od fake porna a marketingov ch trend po dosp v n a milov n N dhern m stsk a mezilidsk re lie a detaily kontrasty jazyk Annin jazyk je na n v bec to nejlep taky t lesn vizu ln zvu n Postavy jak od Kundery Autor unaven p b hy kop rovan m falzifik ty Pocit fluidn fragment rn sou asnosti Nejlep pov dka Reality

Free download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ã Marek Šindelka

Free download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ã Marek Šindelka Marek Šindelka ã 7 Read & Download Mapa Anny characters Ñ 7 Mapa Anny je povídkový soubor Marka Šindelky nositele Magnesie Litery za prózu z roku 2012 Objektem autorova pozorování jsou opět vztahy Mapu Anny bych si asi v tuto chv li s m od sebe nep e etl p ivedl m k n Fra Book Club jeho nult vyd n bude v novan t to knize Prvn text nazvan P edstaven za n ve mn probudil men rozpaky Stylistick zru nost se pop t nedala ale jinak jsem moc nev d l co m m od t chto pov dek ekat Popis nitra individu na dn Nebyl jsem si jist jestli to d m jestli chci st deset pov dek o zoufalstv Pak ale p i la t et pov dka Reality a j si uv domil jak moc jsem knize propadl indelka m toti ale to jsem v d l u z d v j ch d l mimo dnou schopnost vypr v t siln t mata na mal m prostoru Je sporn ale p esto poetick Skv le se mu da vykreslit osobnosti postav a postupn je rozv jet v dal ch pov dk ch Proto e t ch deset pov dek tvo mozaiku kter d v smysl a po do ten posledn ho d lkuNejsiln j texty jsou pro m Reality Kopie Mapa Anny Architekt a fin ln R st krystalu Z t chto text jsem si nej ast ji podtrh val resp zv raz oval etl jsem elektronickou knihu a asto na n mysl m Marek indelka potvrdil svou pozici v esk literatu e a douf m e nebudeme dlouho ekat na jeho dal text Jednu hv zdu ub r m ale tak u to u pov dkov ch sb rek b v za dva texty kter m moc st nebavily Zbytek ale pat k tomu nejlep mu co jsem v esk pov dkov beletrii za posledn roky vid lHodnocen 90% The Ronin ivedl m k n Fra Book Club jeho nult vyd n bude v novan t to knize Prvn text nazvan P edstaven za n ve mn probudil men rozpaky Stylistick zru nost se pop t nedala ale jinak jsem moc nev d l co m m od t chto pov dek ekat Popis nitra Rockonomics individu na dn Nebyl jsem si jist jestli to d m jestli chci st deset pov dek o zoufalstv Pak ale p Pathfinder Chronicles Legacy of Fire Map Folio i la t et pov dka Reality a j si uv domil jak moc jsem knize propadl Velvet Submission Club Velvet Ice #3 indelka m toti ale to jsem v d l u z d v j ch d l mimo dnou schopnost vypr v t siln t mata na mal m prostoru Je sporn ale p esto poetick Skv le se mu da vykreslit osobnosti postav a postupn je rozv jet v dal ch pov dk ch Proto e t ch deset pov dek tvo mozaiku kter d v smysl a po do ten posledn ho d lkuNejsiln j texty jsou pro m Reality Kopie Mapa Anny Architekt a fin ln R st krystalu Z t chto text jsem si nej ast ji podtrh val resp zv raz oval etl jsem elektronickou knihu a asto na n mysl m Marek Oil Painting indelka potvrdil svou pozici v esk literatu e a douf m e nebudeme dlouho ekat na jeho dal text Jednu hv zdu ub r m ale tak u to u pov dkov ch sb rek b v za dva texty kter m moc st nebavily Zbytek ale pat k tomu nejlep mu co jsem v esk pov dkov beletrii za posledn roky vid lHodnocen 90%

review Mapa Anny

Free download ´ eBook, PDF or Kindle ePUB ã Marek Šindelka Marek Šindelka ã 7 Read & Download Mapa Anny characters Ñ 7 Nebezpečné zničené vyhořelé vyčpělé Povídky jsou zároveň intimnější a přímočařejší jsou smyslné i smyslové V silných t Anna in kaart gebracht van de jonge Tsjechische superster Marek Sindelka werd door Guus Bauer enorm aanstekelijk bejubeld in Tzum En bij deze jubel ik uit volle borst mee Een uiterst origineel boek zowel ua stijl als vorm fonkelend en rijk en met een heerlijk open constructie die de verbeelding van de lezer op prachtige wijze voedt Ik las het twee keer achter elkaar uit enthousiasme en om beter te genieten van alle fraaie stilistische details van de ingenieuze constructie van alle tien verhalen op zichzelf en vooral van de beeldschone wijze waarop de verschillende verhalen elkaar aanvullen verrijken en verdiepen Dat loonde wel na de eerste keer lezen was ik bijzonder tevreden en had ik vier sterren in gedachten maar na de tweede keer ben ik volkomen opgetogen en zit ik op vijf sterren Twee keer lezen is dus erg aan te raden bij dit boek omdat je moet wennen aan de originaliteit en ongewoonheid omdat je gewoon niet in een keer al die details overziet en omdat je bij de eerste lezing veel mist van de vele subtiele resonanties tussen de verschillende verhalen Het boek is kortom te ongewoon en te rijk om het in een keer te kunnen bevatten En juist daarom vind ik het zo prachtigNavertellen is onmogelijk want dit boek heeft niet de gebruikelijke plot met kop en staart en de motieven en innerlijke roerselen van de diverse personages worden niet psychologisch verklaard of eenduidig benoemd maar tussen de regels door aangeduid met onverwachte en po tische beelden De werkelijkheid heeft geen verhaal Enkel een eindeloos aantal scherven die steeds maar weer nieuwe figuren vormen in die waanzinnige caleidoscoop van ons korte leven zo roept een personage de Schrijver in het tweede verhaal Dit staat midden in een bijna hilarisch groteske Hrabal achtig humoristische bladzijden lange woede uitbarsting over de door moderne media zo chaotisch en jachtig geworden moderne tijd waarin iedereen naar verhalen snakt Maar de werkelijkheid is volgens de Schrijver geen verhaal met kop en staart doch een caleidoscoop die door zijn vele facetten en zijn rijkdom van veranderlijke patronen steeds opnieuw verrast Precies dat wil Sindelka ons laten ervaren in dit boek volgens mij De personages in deze verhalen hebben daarom vaak geen naam maar een soort allegorische aanduiding ze heten de Schrijver de Architect de Entertainer de Makelaar Dat geeft aan deze personages een fraai soort onbepaaldheid mee wat hen rijker en intrigender maakt dan veel van de uitgekristalliseerde en herkenbare personages die je in andere meer conventionele boeken ziet Het zijn geen welomschreven actoren in een logisch verhaal maar onbepaalde abstracte figuren in een caleidoscopisch patroon Die onbepaaldheid en ongrijpbaarheid is bovendien net zo kenmerkend voor de personages die wel een naam krijgen Zoals de Anna uit de titel Pas in verhaal drie valt haar naam voor het eerst In dat verhaal en sommige andere verhalen wordt haar schoonheid intens bezongen maar steeds vanuit een ander perspectief en steeds in ongrijpbare po tische bewoordingen Per verhaal wordt dus steeds raadselachtiger wie of wat zij is ook al omdat de verhalen niet chronologisch op elkaar volgen en geen dwingend logisch verband hebben Sommige verhalen gaan bovendien helemaal niet over Anna maar over personages die karaktertrekken van haar lijken te spiegelen of al dan niet zijdelings in verband staan met wie zij is Maar dat verband is altijd open en raadselachtig omdat Anna zelf dat is en omdat alle met haar verbonden personages dat zijn Anna wordt door alle verhalen bij elkaar wel in kaart gebracht maar die kaart is vol open plekken En juist dat stimuleert mij als lezer enormDe stijl van Sindelka vind ik bovendien prachtig Ok soms is zijn beeldspraak te overdadig of gewoon te gezocht en soms is hij ook wel erg zwaar op de hand Maar meestal toont hij veel talent voor onverwachte po tische details en voor prikkelende vervreemdende formuleringen Bijvoorbeeld in de beschrijving van een mondhoek Die vreselijke smart verborg hij in de millimeter grote beweging van zijn lippen Het was de kleinst mogelijke poging tot een glimlach Een millimeter brede flits van hoop dat de zaken nog een keer konden nemen ook al helden ze sterk naar een onmiskenbare richting over Of in de beschrijving van een hazewind vanuit het perspectief van een architect De Architect was in het algemeen gesteld op dingen waar de inwendige bouw aan de oppervlakte zichtbaar was De hazewind een wandelend geraamte was wat dat betreft volmaakt Hij piepte een paar keer van blijdschap en rammelde langs de benen van de Architect Hij rende naar de auto draaide zich om en vloog weer terug Hij draaide rondjes Een dol schonkig elektron van geluk Vooral van die laatste zin word ik erg vrolijk Zoals ik ook vrolijk word van hoe de Architect naar zijn echtgenote kijkt Een knappe verschijning maar met te veel botten in haar lichaam Overal staken randjes uit jukbeenderen sleutelbeenderen als reusachtige wenkbrauwen boven haar borsten punten van schouders en ellebogen de doorn van de ruggengraat de kin het bekken als een enorme bloem van een fossiele orchidee Hij was dol op die eigenaardige bouw Hij kon eindeloos blijven kijken naar hoe haar anatomie zich hergroepeerde als ze met haar halve meter lange ellepijp sierlijk haar hoofd ondersteunde van een glas nipte en door haar schedel rook uitblies Prachtig ook is de fascinatie van de jonge Anna voor het glazen oog van haar grootvader en voor de blik van dit glazen oog Het was een enorme opluchting ook al begreep je nog niet waarom die blik die niet gericht was niet brandde als een lamp bij een verhoor die blik die weet van je had maar je de ruimte liet om in te leven Mooie gedachte een blik die wel weet van je heeft maar tegelijk je onbepaaldheid bewaart een blik die je niet definieert en die daardoor ruimte geeft Mooi ook hoe Sindelka je steeds naar zijn personages laat kijken met een dergelijke blik zijn zinnen pinnen de personages immers niet vast maar houden altijd een grote openheid en daardoor krijgen de personages veel ruimte om te leven in ons hoofdAlle verhalen staan vol met dit soort fraaie zinnen die door hun vreemdheid dwingen tot extra aandacht en die een wel heel apart nieuw licht op de wereld werpen Daarin strooit Sindelka met bijzonder aparte en treffende beelden die mij soms op zeer verrassende wijze ontroerden Bijvoorbeeld een barst in een vergeten glas die op subtiele wijze verwijst naar het geschokte wereldbeeld van een teleurgestelde echtgenote Een passage over een een simpel leesteken dat staat voor een denkrimpel die weer staat voor een wereld aan vergeefsheid en gepeins Een toevallige schelp die even als optisch instrument wordt gebruikt en iemand daarmee voor even verlost van zijn vastgeroeste blik op de wereld Diezelfde schelp maar dan jaren later die om de nek hangt van Anna s nieuwe liefde Een sneeuwvlok met daarin een korreltje uit een verre en vergeten planeet Een door roet besmeurde figuur in onderaardse mijngangen die door dat onderaardse leven tot een soort onderwereldwezen is gemuteerd maar zijn oog is nog steeds een schietgat naar een andere wereld Al die vreemd prachtige beelden en zinnen weven zich aaneen tot verhalen die zo raadselachtig en rijk zijn dat je ze eindeloos kunt herlezen zonder het raadsel ooit te kraken En die verhalen raken door allerlei echo s resonanties en subtiele verwijzingen met elkaar verweven vormen dus samen allerlei grillige patronen maar die patronen zijn ongrijpbaar en onuitputtelijk Zo krijg je dus een fascinerende caleidoscoop voor ogen vol fraaie en raadselvergrotende gedachten over liefde jaloezie eenzaamheid de overvolle chaos en versplintering die de moderne media ons voorschotelen de fascinatie voor de eindeloze kosmos de fascinatie voor het onderaardse de verwonderlijk vele vertakkingen binnen ons lichaam de raadselachtige invloeden van ons brein op dit lichaam en zo meer Ademloos heb ik dit boek gelezen woord voor woord beeld voor beeld zin voor zin verhaal na verhaal Twee keer achter elkaar Nog steeds weet ik niet wat ik gelezen heb En precies daarom vind ik dit boek helemaal geweldig